Polypöses Kolon-Karzinom

Sigma-Ca

Klappen-Ca

Klappen-Ca-nah

Markierung Farbe Clip

Transversum-Ca

Schüsselförmiges Ca

Polypöses Ca

Ca in villösem Adenom

Villöses-Klappen-Carcinom

Unterkapitel

Kolon Kapitel: